balkanagency.org» Дейности

Дейности

КОНСУЛТАЦИИ

1. Концепция за проект

2. Писане на проектно предложение

3. Консултация при подписване на договор

4. Управление на проекти

5. Оценка и отчитане

6. Обучение

Концепция на проекта

Писане на проектно предложение

Изготвяне на формуляр за кандидатстване в съответствие с насоките. Това може да включва в зависимост от източника на финансиране:

Цели, описание на дейностите, очаквани резултати;

Описание на методология, проект за вътрешен контрол и процедурите за оценка;

Изготвяне на логическа рамка, индикатори за оценка и рискови фактори;

Бюджетиране на дейностите

Съгласуване на всички документи с клиента и осъществяване на необходимите корекции

Съдействие при събирането на всички допълнителни придружаващи документи - регистрация, ОПР и други в зависимост от изискванията

Консултация по време на сключване на договори

Управление на проекти


Оценка и докладване

- Окончателна оценка на изпълнението на проекта

- Изготвяне на финансовите отчети

- Изготвяне на пълни технически доклади


Обучение

Обучение за персонала на клиента въз основа на установените нужди в областта на писане и управление на проектното предложение; 

Member of
Powered by Website.bg