balkanagency.org» Проекти

Проекти

Текущи проекти:

Още актуални новини за проектите можете да прочетете в 24новини.бг

Линк към рубриката НПО - ХЪБ:

web: https://24novini.bg/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28

Линк към публикацията

web: https://24novini.bg/%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%8A%D0%B1/item/13788-npo-obuchavat-menidzhari-na-zelena-logistika
Още актуални новини за проектите можете да прочетете в 24новини.бг

Линк към рубриката НПО - ХЪБ:

web: https://24novini.bg/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28

Линк към публикацията

web: https://24novini.bg/%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%8A%D0%B1/item/13785-vseki-vtori-vazrasten-bez-digitalni-znaniya-zastrashen
Още актуални новини за проектите можете да прочетете в 24новини.бг

Линк към рубриката НПО - ХЪБ:

web: https://24novini.bg/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=28

Линк към публикацията

web: https://24novini.bg/%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%8A%D0%B1/item/13719-balkanskata-agentsiya-za-ustoychivo-razvitie-s-proekti-sreshtu-nasilieto 

Обучение на мениджъри в логистиката как да избягват въздействията й върху околната среда

2017-1-ES01-KA202-038346

web: http://www.greenlogisticsmanager.eu/

Read more


Проект „Бекстейдж“- 2015

 Голям брой малки и средни театри в Европа, които могат да предложат работа и богата театрална техническа експертиза на младите техници; Малките и средни театри не могат да си позволят да наемат различни техници за всяка отделна функция зад кулисите; Няма достатъчно обучение, което включва основни принципи и техники на професионалните дейности зад кулисите; само фокусирано обучение в единични области е налице; Театралната постановка е атрактивен сектор за заетост за младежите и е дейност, която им носи самочувствие, меки умения и способност за работа в екип.

Цели: Ефективно професионално обучение с основни познания за театрален техник; Онлайн ИКТ инструменти за улесняване на възможностите за заетост на целевата група чрез подобряване на техните знания, умения и компетенции. Работна мобилност на хора чрез създаване на ECVET одобрен курс с резултати от обучението на равнище ЕС; Дългосрочни ползи: - увеличаване на шансовете за заетост и квалифицирани млади специалисти, извън заетостта и образованието; - ECVET безплатни онлайн инструменти за обучение за подобряване на компетенциите; - Европейска онлайн база данни с професионалисти осигурява класиране на професионалисти според знания, умения и компетенции: Театрите лесно ще намират млади техници и експерти; проектът лесно може да  бъде адаптиран в друг контекст на ЕС и страните, нарастващи възможности на мултиплициращи действия и реакции, достигащи нови и по-големи сегменти от бенефициентите. Създадената Европейска мрежа може да възвърне финансово резултатите от проекта: Наръчник за курса; Е-платформа за обучение; онлайн база данни на квалифицирани специалисти; интернет страница на проекта.

Проект "Европейско партньорство за действия с хора, изложени на риск от изключване" – EUPIN 2015-1-PL01-KA204-017074

Проект USEFUL, USABILITY, DISPOSABILITY (UUD) 2015 -1-RO01-KA204-015258

Проект В "Европа, с нас или без нас - съдбата на изключените и чуждите" - 2016-1-PL01-KA204-026320

Проекти KA1 – VET:

Audiovisu@ls

Play for Inclusion

TURISTI non PER CASO

 Предишни проекти:

 

 В Европа, с нас или без нас - съдбата на изключените и чужденците

Проектът "В Европа, с нас или без нас - съдбата на изключените и чужденците" предприема действия от името на различни групи в неравностойно положение, сред които възрастните, жените в затруднено положение, жертвите на всякакви видове насилие, хората с образователни увреждания, (с особен акцент върху съдбата на жените), противопоставяйки се на тяхната дискриминация. Продължителност от 01.12.2016 г. до 31.12.2017 г. Участници в проекта са 8 партньорски организации от 6 европейски страни. Водещ партньор е "Полеси Арт Център", град Лодз, Полша.

Дейността на проекта обхваща около 1000 души, включително слушатели и зрители. Основната цел на проекта бе да подобри качеството на образованието и ученето през целия живот.

Съществено важна цел бе да се насърчи общественото осмисляне на понятия като омраза, уважение, милост и любов и да се изгради диалог за взаимна комуникация и общуване с чужденци, различни хора, мигранти.

Read more


Проект Logistics Skills Transparency

Секторите транспорт и логистика стават все по-специализирани и необходимостта от професионално обучение се увеличава. Проектът (1.10.2013 – 30.09.2015) се ръководи от CRP Henri Tudor – Люксембург и е трансфер на иновации в рамките на Леонардо да Винчи, програма Учене през целия живот, която обединява партньори от Люксембург, Словакия, България, Франция и Италия с цел създаване на програми за обучение за Началник на склад и Складов работник. Резултатите от проекта ще насърчат използването на Европейската система ECVET, както и създаването на професионални стандарти в този нов метод за обучители. За двете позиции Началник на склад (фармация) и Складов работник (нетрайни стоки) се съставя квалификационна рамка и се описват резултатите от обучението с помощта на дескрипторите на ЕКР (знания, умения и компетенции) .Общите цели на проекта са да се адаптират и създадат професионални стандарти за тези две професии, както и на обучители в този нов метод въз основа на принципите на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) с цел да се постигне прозрачност при образователните резултати, които успешно описват знания, умения и компетенции. Проектът се очаква да повлияе на транспортния и логистичния сектор: ще стартира програма за позициите Управител на склад (фармация) и Складов работник с ECVET трансфер на кредити.

Web: www.logisticsskillstransparency.eu

Read moreПроект
„В защита на нашите права

финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014

Цвете Театър в партньорство с Балканска агенция за устойчиво развитие

КОГА? 01.01.2015 - 04.30.2016 г.

КЪДЕ? 16 училища в София

КАКВО? Разработване на програма за високи ученици 13-17 години, за да се запознаят с Европейската конвенция за правата на човека и тяхната защита чрез драма и театър техники. В емоционално участие в анализирания случай, че изкуството техники провокират, създава съпричастност с хората, чиито права са нарушени; мотивиране на младите хора да се реално участие в решаването на проблема, те ще бъдат обучени да участват активно в обществения живот.

A обучение на 50 учители от София ще им помогне да прилагат тези техники, за да тествате програмата сред 1200 студенти и издаване на 200 опаковки с методическо ръководство и визуални материали, което позволява увеличаването на дейностите по проекта. Учителите ще обогати с нови техники на изкуството техните педагогически "Инструменти"; Участниците ще имат възможност да помогнат за управлението на стреса / конфликти или спорове, възникнали между студентите; по време на обсъждането на случаите на другите ще да ги опознаят по-добре и ще имате шанса да станете приятели на тях. Борбата с расизма, ксенофобията, насаждането на омраза и нетърпимост в обществото са естествена последица. Резултатите ще бъдат представени по време на Националната конференция.

 Read more

https://www.facebook.com/InDefenceOfOurRights?fref=ts

 Read more

 Read more

 Read moreПроект:
Logistics Skills Transparency

Глобални цели:

1. Подобряване на подхода, използван в предишния трансфер на иновации CENTRAL чрез приемането на неговата работна методология.

2. Да се прилага за 2 избрани работни позиции; Началник на склад (фармацевтична логистика) и Складов работник.

3. Адаптиране и създаване на професионални стандарти

4. Проектни образователни стандарти, използвайки принципите на ECVET.

5. Установяването на прозрачни резултати от обучението с помощта на ЕКР (Европейска квалификационна рамка) дескриптори на знания, умения и компетенции, като се вземат предвид НКР (Национална квалификационна рамка).

6. Коучинг на доставчиците на национално ПОО (професионално образование и обучение).

Разпространение на проект LIST в регионалните библиотеки в България:

Шумен - 08.09.2014

Габрово - 09.30.2014

Търговище - 10.02.2014

Добрич - 21.10.2014

Силистра - 10.30.2014

Русе - 11.06.2014

Стара Загора - 13.11.2014

Бургас - 27.11.2014

Read more

Read more

Read more


 

Проект „Бекстейдж- 2015

Голям брой малки и средни театри в Европа, които могат да предложат работа и богата театрална техническа експертиза на младите техници; Малките и средни театри не могат да си позволят да наемат различни техници за всяка отделна функция зад кулисите; Няма достатъчно обучение, което включва основни принципи и техники на професионалните дейности зад кулисите; само фокусирано обучение в единични области е налице; Театралната постановка е атрактивен сектор за заетост за младежите и е дейност, която им носи самочувствие, меки умения и способност за работа в екип.

Цели: Ефективно професионално обучение с основни познания за театрален техник; Онлайн ИКТ инструменти за улесняване на възможностите за заетост на целевата група чрез подобряване на техните знания, умения и компетенции. Работна мобилност на хора чрез създаване на ECVET одобрен курс с резултати от обучението на равнище ЕС; Дългосрочни ползи: - увеличаване на шансовете за заетост и квалифицирани млади специалисти, извън заетостта и образованието; - ECVET безплатни онлайн инструменти за обучение за подобряване на компетенциите; - Европейска онлайн база данни с професионалисти осигурява класиране на професионалисти според знания, умения и компетенции: Театрите лесно ще намират млади техници и експерти; проектът лесно може да бъде адаптиран в друг контекст на ЕС и страните, нарастващи възможности на мултиплициращи действия и реакции, достигащи нови и по-големи сегменти от бенефициентите. Създадената Европейска мрежа може да възвърне финансово резултатите от проекта: Наръчник за курса; Е-платформа за обучение; онлайн база данни на квалифицирани специалисти; интернет страница на проекта.Проект „Европейски перспективи за Косово” № 2010/235-646

Проект „Пътуващ театър без граници“ - Фондация „Анна Линд“ – АЛФ № ALF/CFP/2010/ST2 – 2011.

Проект № ALF/CEP/2012/MT1/226 - Фестивал на съвременното изкуство на тема „Културата срещу кризата“ - 1.10.2012 – 31.05.2013. Фондация „Анна

Линд“; БАУР - водещ партньор с участието на Турция, Босна и Херцеговина, Словения и Черна Гора.

Проект Hair.net Project - № UK/10/LLP-LdV/TOI-329 - Платформа за е-обучение по фризьорство.

Проект BREAD по ППС България – Сърбия – Изграждане на ресурси за екологично и основано на изкуство развитие - 2007CB16IPO006-2011-2-104.

Проект BUILD SEE - SEE/D/0320/4.1 - Урбанистична устойчивост и модел за качествено управление

LdV ToI Проект LIST - Прозрачност в логистичните умения - CIP-LOG 12060

Проект на ЕИП "В защита на нашите права" - BG05-1204

Проект "Професионалист в модата " - 2015-1-lT0l-KAI02-004462

Member of
Powered by Website.bg