Проектът "Sayouth" е финансиран с подкрепата на Европейския съюз в рамките на програмата "Европа за гражданите"

В рамките на този проект от март 2021 г. до април 2023 г. са проведени 10 събития, както онлайн, така и „на място“. Всъщност поради епидемията от Covid-19 краят на проекта беше отложен с 18 месеца с одобрението на тази промяна от EACEA.

повече