В Европа, с нас или без нас - съдбата на изключените и чужденците

Проектът „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чужденците“ предприема действия от името на различни групи в неравностойно положение, сред които възрастните, жените в затруднено положение, жертвите на всякакви видове насилие, хората с образователни увреждания, (с особен акцент върху съдбата на жените), противопоставяйки се на тяхната дискриминация. Продължителност от 01.12.2016 г. до 31.12.2017 г. Участници в проекта са 8 партньорски организации от 6 европейски страни. Водещ партньор е „Полеси Арт Център“, град Лодз, Полша.

Дейността на проекта обхваща около 1000 души, включително слушатели и зрители. Основната цел на проекта бе да подобри качеството на образованието и ученето през целия живот.

Съществено важна цел бе да се насърчи общественото осмисляне на понятия като омраза, уважение, милост и любов и да се изгради диалог за взаимна комуникация и общуване с чужденци, различни хора, мигранти.

повече