Проект „Бекстейдж“- 2015

Голям брой малки и средни театри в Европа, които могат да предложат работа и богата театрална техническа експертиза на младите техници; Малките и средни театри не могат да си позволят да наемат различни техници за всяка отделна функция зад кулисите; Няма достатъчно обучение, което включва основни принципи и техники на професионалните дейности зад кулисите; само фокусирано обучение в единични области е налице; Театралната постановка е атрактивен сектор за заетост за младежите и е дейност, която им носи самочувствие, меки умения и способност за работа в екип.

Цели: Ефективно професионално обучение с основни познания за театрален техник; Онлайн ИКТ инструменти за улесняване на възможностите за заетост на целевата група чрез подобряване на техните знания, умения и компетенции. Работна мобилност на хора чрез създаване на ECVET одобрен курс с резултати от обучението на равнище ЕС; Дългосрочни ползи: – увеличаване на шансовете за заетост и квалифицирани млади специалисти, извън заетостта и образованието; – ECVET безплатни онлайн инструменти за обучение за подобряване на компетенциите; – Европейска онлайн база данни с професионалисти осигурява класиране на професионалисти според знания, умения и компетенции: Театрите лесно ще намират млади техници и експерти; проектът лесно може да  бъде адаптиран в друг контекст на ЕС и страните, нарастващи възможности на мултиплициращи действия и реакции, достигащи нови и по-големи сегменти от бенефициентите. Създадената Европейска мрежа може да възвърне финансово резултатите от проекта: Наръчник за курса; Е-платформа за обучение; онлайн база данни на квалифицирани специалисти; интернет страница на проекта.

Проект „Европейско партньорство за действия с хора, изложени на риск от изключване“ – EUPIN 2015-1-PL01-KA204-017074

Проект USEFUL, USABILITY, DISPOSABILITY (UUD) 2015 -1-RO01-KA204-015258

Проект В „Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чуждите“ – 2016-1-PL01-KA204-026320

Проекти KA1 – VET:

Audiovisu@ls

Play for Inclusion

TURISTI non PER CASO