Проект „Бекстейдж“- 2015

Голям брой малки и средни театри в Европа, които могат да предложат работа и богата театрална техническа експертиза на младите техници; Малките и средни театри не могат да си позволят да наемат различни техници за всяка отделна функция зад кулисите; Няма достатъчно обучение, което включва основни принципи и техники на професионалните дейности зад кулисите; само фокусирано обучение в единични области е налице; Театралната постановка е атрактивен сектор за заетост за младежите и е дейност, която им носи самочувствие, меки умения и способност за работа в екип.

Цели: Ефективно професионално обучение с основни познания за театрален техник; Онлайн ИКТ инструменти за улесняване на възможностите за заетост на целевата група чрез подобряване на техните знания, умения и компетенции. Работна мобилност на хора чрез създаване на ECVET одобрен курс с резултати от обучението на равнище ЕС; Дългосрочни ползи: – увеличаване на шансовете за заетост и квалифицирани млади специалисти, извън заетостта и образованието; – ECVET безплатни онлайн инструменти за обучение за подобряване на компетенциите; – Европейска онлайн база данни с професионалисти осигурява класиране на професионалисти според знания, умения и компетенции: Театрите лесно ще намират млади техници и експерти; проектът лесно може да бъде адаптиран в друг контекст на ЕС и страните, нарастващи възможности на мултиплициращи действия и реакции, достигащи нови и по-големи сегменти от бенефициентите. Създадената Европейска мрежа може да възвърне финансово резултатите от проекта: Наръчник за курса; Е-платформа за обучение; онлайн база данни на квалифицирани специалисти; интернет страница на проекта.

 

Проект „Европейски перспективи за Косово” № 2010/235-646

Проект „Пътуващ театър без граници“ – Фондация „Анна Линд“ – АЛФ № ALF/CFP/2010/ST2 – 2011.

Проект № ALF/CEP/2012/MT1/226 – Фестивал на съвременното изкуство на тема „Културата срещу кризата“ – 1.10.2012 – 31.05.2013. Фондация „Анна

Линд“; БАУР – водещ партньор с участието на Турция, Босна и Херцеговина, Словения и Черна Гора.

Проект Hair.net Project – № UK/10/LLP-LdV/TOI-329 – Платформа за е-обучение по фризьорство.

Проект BREAD по ППС България – Сърбия – Изграждане на ресурси за екологично и основано на изкуство развитие – 2007CB16IPO006-2011-2-104.

Проект BUILD SEE – SEE/D/0320/4.1 – Урбанистична устойчивост и модел за качествено управление

LdV ToI Проект LIST – Прозрачност в логистичните умения – CIP-LOG 12060

Проект на ЕИП „В защита на нашите права“ – BG05-1204

Проект „Професионалист в модата “ – 2015-1-lT0l-KAI02-004462