Logistics Skills Transparency

Глобални цели:

1. Подобряване на подхода, използван в предишния трансфер на иновации CENTRAL чрез приемането на неговата работна методология.
2. Да се прилага за 2 избрани работни позиции; Началник на склад (фармацевтична логистика) и Складов работник.
3. Адаптиране и създаване на професионални стандарти
4. Проектни образователни стандарти, използвайки принципите на ECVET.
5. Установяването на прозрачни резултати от обучението с помощта на ЕКР (Европейска квалификационна рамка) дескриптори на знания, умения и компетенции, като се вземат предвид НКР (Национална квалификационна рамка).
6. Коучинг на доставчиците на национално ПОО (професионално образование и обучение).

Разпространение на проект LIST в регионалните библиотеки в България:

Шумен – 08.09.2014
Габрово – 09.30.2014
Търговище – 10.02.2014
Добрич – 21.10.2014
Силистра – 10.30.2014
Русе – 11.06.2014
Стара Загора – 13.11.2014
Бургас – 27.11.2014

повече
повече
повече